Recensie: Beethoven – nieuwe onthullingen

Over Beethoven is genoeg geschreven. Zou je zeggen. Maar Beethoven-onderzoekers blijven nieuwe ontdekkingen doen, die leiden tot nieuwe inzichten, en dus ook tot nieuwe onthullingen. En voor een anekdote-jager als ondergetekende zijn dit leuke boeken om door te spitten, met deels bekend, maar ook onbekend materiaal dat steeds weer nieuw licht werpt op die fascinerende componisten.
Overigens, zo recent is dit boekje ook al niet meer, dus wie weet is een aantal feiten ook al weer ingehaald door nieuw onderzoek.
Maar goed, het is leuk om te lezen dat ‘Für Elise’ eigenlijk für Thérèse was gecomponeerd, en hoe dat zo kon gebeuren. Of hoe Beethoven met zijn verschillende soorten schetsboeken werkte, en hoe deze uitmondden in zijn uiteindelijke composities. En hoe één van die schetsbladen in Den Haag ligt, en de aanzet werd voor een cruciaal werk in Beethovens oeuvre.
De 13 korte leesbare verhalen geven een prachtig inkijkje in het dagelijkse leven en werken van een van die componisten die door velen tot godheid is verheven, dat maakt de aanschaf er van meer dan waard.
Beethoven – nieuwe onthullingen
Jos van der Zanden
Uitgeversmaatschappij Haarlem – Holland
1993

Landons Mozart

Wolfgang Amadeus MozartWie zich in Wolfgang Amadeus Mozart wil verdiepen kan eigenlijk niet om het werk van H.C. Robbins Landon heen. Zijn belangrijkste Mozartbiografie (hij schreef nog wat aanvullende boekjes) draagt als titel simpelweg de naam van de componist, met als ondertitel ‘Volledig overzicht van zijn leven en werk’. Dat laatste is voor iedere biografie, hoe gedegen ook, een vrijpostig statement; er zullen altijd feiten blijven opduiken waardoor de inzichten aangaande leven en werk van iemand weer veranderen.
Verwacht geen roman. Verwacht geen geromantiseerd beeld van een componist die, wat levensloop en vooral levenseinde betreft, zeer tot de verbeelding spreekt. Mozart het wonderkind, Mozart de jolige jongen, Mozart die door vergiftiging voortijdig aan zijn einde kwam, Mozart die door duistere machinaties op zijn sterfbed nog zijn eigen requiem lag te componeren.
Het boek beschrijft in verschillende hoofdstukken aspecten die Mozarts leven vormden.

Het boek begint met een chronologisch overzicht van, gewoon in heldere kolommetjes, van de gebeurtenissen in Mozarts leven in relatie tot andere gebeurtenissen in de muziek, in de kunst en cultuur in het algemeen en politiek. Je krijgt mooi zicht op de (politieke) wereld waar Mozart en zijn tijdgenoten in verkeerden. Dan volgt een uitgebreide stamboom, een alfabetisch overzicht van mensen die Mozart kende, en waar hij professioneel en persoonlijk mee te maken had; wat een lijst!
Dan volgen uitgebreide beschrijvingen, essays eigenlijk, van de  plaats van kerk, staat en kunst in Mozarts tijd. Interessant om te lezen hoe het mecenaat werkte, en hoe dat juist toen veranderde door de invloed van de Verlichting.
Dan hoofdstukken getiteld ‘Mozart als mens’, ‘Mozarts opvattingen en kijk op de wereld’ en ‘bronnen voor leven en werk van Mozart’. De bijdragen van een schare specialistische auteurs diepen allerlei deelonderwerpen uit, zoals bijvoorbeeld ‘Mozart als uitvoerend kunstenaar’.
Het grootste deel van het boek is natuurlijk gewijd aan het composities van Mozart. Mozart heeft in alle genres gecomponeerd, en al die genres kom een voor een aan bod: opera’s symfonieën, concerten, kamermuziek, etc.
Tot slot nog een aantal hoofdstukken over de uitvoeringspraktijk in Mozarts tijd, meningen van tijdgenoten, de moeilijkheden omtrent het catalogiseren van zijn werken, en de invloed van Mozart op componisten na hem.
Ik som hier maar een paar thema’s op in dit uitgebreide boek, dat terecht een standaardwerk is geworden. Het bevat eindeloos veel aanknopingspunten voor verdere studie, waarvoor ik zou kunnen verwijzen naar een bescheidener boekje van dezelfde auteur: ‘1791, Mozarts laatste jaar’. Maar ook ‘Mozart in de Lage Landen’ van Jos van der Zanden, of de bloemlezing ‘Mozart in zijn brieven’ samengesteld door Lucas Bunge zijn de moeite waard.
Of gewoon naar zijn muziek luisteren natuurlijk!

In de Spiegel van zijn Tijd

Soms is onze plek in de geschiedenis niet erg benijdenswaardig. Je kunt als liefhebber van klassieke muziek, en als bewonderaar van de componisten die die muziek creëerden alleen maar terugblikken de geschiedenis in. Als we meer willen weten zijn we afhankelijk van biografieën, analyses en commentaren. Heel interessant, zeker als de biograaf of wetenschapper dingen weet te vertellen en verbanden weet te leggen waar je zelf nooit op had kunnen komen.
Citaten, ook in een biografie, zijn van onschatbare betekenis. Ze geven ons een (zo min mogelijk) gefilterd en geïnterpreteerd beeld van iemand; een soort observatie uit de eerste hand, die het zelfs zonder contextuele duiding zou kunnen stellen.
De boekjes van ‘In de Spiegel van zijn Tijd’ (uitgeverij J.H. Gottmer) bewijzen op die manier hun waarde. Ieder exemplaar is gewijd aan één componist, die min of meer chronologisch in beeld gebracht wordt aan de hand van citaten van tijdgenoten. Uitspraken van familie, vrienden en collega’s zijn bij elkaar geplaatst en geven de hoofdpersoon een diepte en detail die je op een andere manier niet bereikt. De samenstellers hebben zich redactioneel beperkt tot enige uitleg over de personen die aan het woord zijn, en welke relatie ze hadden tot de componist. Voor zover ik weet zijn ze te krijgen van Berlioz, Mahler, Debussy, Satie, Stravinsky en Gershwin.
Een prachtige aanvulling op grotere biografieën. De boeken in deze reeks zijn vaak tweedehands te krijgen voor rond de € 10,- per deel.